10 มิ.ย. แคนาดา กรีนแลนด์ และรัสเซีย เตรียมชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาวงแหวน

10 มิ.ย. แคนาดา กรีนแลนด์ และรัสเซีย เตรียมชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาวงแหวน

วันนี้ 10 มิถุนายน 2564 จะเกิดปรากฏการณ์ #สุริยุปราคาวงแหวน สังเกตได้ในแคนาดา กรีนแลนด์ และตอนเหนือของรัสเซีย ส่วนทวีปอเมริกา ยุโรป และตอนเหนือของเอเชียจะเห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วน แต่ประเทศไทย ไม่สามารถสังเกตได้

สำหรับเวลาการเกิดปรากฏการณ์ อ้างอิงจากตำแหน่งกึ่งกลางคราสบริเวณขั้วโลกเหนือ กรีนแลนด์ ดวงจันทร์เริ่มบดบังดวงอาทิตย์เกิดเป็นสุริยุปราคาบางส่วนเวลา 16:36:21 น. และเกิดคราสวงแหวนเวลา 17:39:58 – 17:43:49 น. รวมเวลาเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาวงแหวนนาน 3 นาที 51 วินาที หลังจากนั้นดวงจันทร์ค่อย ๆ เคลื่อนออกจากดวงอาทิตย์เกิดเป็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนอีกครั้ง ก่อนจะสิ้นสุดปรากฏการณ์ทั้งหมดเวลา 18:48:55 น. ตามเวลาประเทศไทยอย่างไรก็ตาม แม้ประเทศไทยจะไม่สามารถสังเกตการณ์ได้ แต่สามารถรับชมถ่ายทอดสดปรากฏการณ์ได้ทาง

https://www.youtube.com/watch?v=7S6dhT1voAo เริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป“สุริยุปราคา” เป็นปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน มีดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง เมื่อสังเกตจากโลกจะเห็นดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้ามาบดบังดวงอาทิตย์ สำหรับ “สุริยุปราคาวงแหวน” คือ สุริยุปราคาที่ดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลกมากในขณะเกิดสุริยุปราคา ทำให้ดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ไม่เต็มดวง คนบนโลกจะมองเห็นพื้นผิวของดวงอาทิตย์ปรากฏออกมาให้เห็นโดยรอบ ลักษณะคล้ายวงแหวน ซึ่งครั้งนี้ดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์ประมาณร้อยละ 94.4 ของพื้นที่อ้างอิง :[1] https://www.space.com/ring-of-fire-solar-eclipse-june…[2] https://www.timeanddate.com/eclipse/solar/2021-june-10

ที่มา NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ