หลวงตาบุญชื่น ออกจาริกธุดงค์ด้วยใจตั้งมั่น แม้ถูกแสงแดดสาดส่องทำให้จีวรเปลี่ยนเป็นสี แต่มุ่งมั่นเผยแผ่ธรรมต่อไป

หลวงตาบุญชื่น ออกจาริกธุดงค์ด้วยใจตั้งมั่น แม้ถูกแสงแดดสาดส่องทำให้จีวรเปลี่ยนเป็นสี แต่มุ่งมั่นเผยแผ่ธรรมต่อไป

หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฒิโท เป็นพระธุดงค์สายป่าที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยเลื่อมใสเป็นจำนวนมาก โดยท่านเป็นที่รู้จักเนื่องจากการที่ท่านเดินธุดงค์หลังจากออกพรรษาในเส้นทางภาคเหนือกับอีสาน ในระหว่างที่หลวงตาชื่นเดินธุดงค์ ท่านไม่ขอรับการถวายปัจจัย ขอรับถวายเพียงน้ำเปล่าเท่านั้น ล่าสุดหลวงตาบุญชื่นออกธุดงค์อีกครั้ง โดยมุ่งหน้าไป จ.เชียงราย ทำให้มีประชาชนศรัทธา และต่างมาแห่ตั้งแถวรอระหว่างทาง เพื่อชื่นชมบุญบารมีของท่านเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “นาย สำนึกดี” ได้มีการเผยเรื่องราวและรูปภาพไปยังกลุ่มเฟซบุ๊ก “ศรัทธาหลวงตาบุญชื่น” ซึ่งเป็นภาพของหลวงตาบุญชื่นออกจาริกธุดงค์ตามทางเส้นทาง แต่สิ่งที่ทำให้สร้างความเลื่อมใสให้ประชาชนก็คือ ถึงแม่ว่าท่านจะเดินตากแดดจนจีวรของท่านเปลี่ยนเป็นสีซีด หลวงตาท่านก็ยังมุ่งมันเดินจาริกธุดงค์ เพื่อเผยแผ่และปฎิบัติธรรมต่อไป ซึ่งทางผู้โพสต์ได้มีการระบุข้อความดังนี้ “สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา การได้พบเห็นสมณะทั้งหลายและการสนทนาธรรมตามกาล เป็นมงคลอันสูงสุด แสงแดดทำให้สีจีวรหลวงตาเปลี่ยนสีได้ หลวงตาท่านก็ยังมุ่งมั่นเดินจาริกธุดงค์ เผยแผ่ธรรมต่อไป”

หลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวนี้มีการเผยแพร่ออกไป ได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ส่งต่อกันเป็นจำนวนมาก ต่างกล่าวอนุโมทนาสาธุเป็นบุญที่ได้เห็นภาพดังกล่าวนี้ ต่างศรัทธาและเลื่อมใส ถือว่าเป็นอริยสงฆ์โดยแท้จริง

ขอบคุณ FB: นาย สำนึกดี , ศรัทธาหลวงตาบุญชื่น